Warranty

Warranty

The item you just purchased is guaranteed for a period of 2 years from the date of purchase for any manufacturing defects not due to improper operation of the product.
The warranty does not refer to normal wear and tear or failure to maintain the product as advised in the user instructions. Accidental or willful damage – breaking, tearing or scratching the components of this product – is not covered by warranty. Please check the integrity of the components when purchasing.

Repairing will be made only by the manufacturer and is free during the warranty period, being made within 15 calendar days from the complain date. If the repairs require the use of parts or components that are not in the stock, the manufacturer reserves the right to exceed the time limit, in order to buy the best accessories and addressing damage in the best conditions. During post-warranty period, the product repair will be surcharge and subject to availability of spare parts.

This warranty provides: free repair or replacement of the product when it can not be repaired; where appropriate refund of the value of the product when it can not be repaired or replaced.
The warranty becomes void if found improper use of the purchased product. By the offered warranty the consumer rights conferred by EU Directive 1999/44/EC are not affected.                                                                                                 

Warranty Certificate_EN

 

Гаранция

Артикулът, който току-що закупихте, е с гаранция 2 години от датата на закупуването, валидна за всякакви производствени дефекти, които не се дължат на неправилна експлоатация.
Гаранцията не се отнася до нормалното износване в резултат на използването на продукта, съгласно спецификациите. Настоящата гаранция не покрива счупването, скъсването или надраскването, умишлено или случайно, на съставните части на продукта.При закупуване, проверете целостта на съставните части.

Ремонтирането на продуктите се извършва само от производителя и е безплатно в периода на гаранция, осъществявайки се в рамките на 15 календарни дни от датата на рекламацията. Ако ремонтът
изисква използването на резервни части или компоненти, които не са в наличност при вносителя, той си запазва правото да надвиши предходно посочения срок, за да закупи най-добрите аксесоари и да
поправи щетите в най-добри условия. Ремонтът на продукта през следгаранционния период се заплаща.

Настоящата гаранция осигурява: ремонт на продукта или замяна на продукта, когато той не може да бъде ремонтиран; според случая връщане на стойността на продукта, когато той не може да се ремонтира или замени.
Гаранцията става невалидна, ако е налице неправилна употреба на закупения продукт. С предоставената гаранция не се засягат правата на потребителя, предоставени с Директива 1999/44/ЕО на Европейския парламент и на Съвета.

СЕРТИФИКАТ ЗА ГАРАНЦИЯ_BG

 

Garancia

A megvásárolt terméknek 2 év garanciója van a vásárlási dátumtól számitva minden gyártási hibát garantálva mely nem a termék helytelen használatának köszönhető.
A garancia nem érvényes a természetes kopásra mely a termék használata által következik be. A termék összetevőinek véletlen vagy akart eltörése vagy karcolását nem fedezi a garancia. Vizsgálja meg vásárláskor a termékek épségét.

A termékek javitását csak a gyártó végezheti és ez ingyenes a garancia érvényessége alatt, a javitás a panasztól számitva 15 nap alatt elkészül. Abban az esetben ha a javitáshoz új alkatrészek szükségesek melyek nincsenek az importőr készletében, az importőr fenntartja magának a jogot hogy a fenti időtartamot tullépje ahhoz hogy a legjobb alkatrészeket beszerezze hogy a javitásokat a legjobb feltételekben elvégezze. A garancia utáni időszakban a termék javitása nem ingyenes.

Jelen garancia a következőket fedezi: a termék javitását vagy a termék cseréjét abban az esetben ha ez nem javitható. Adott esetben a termék árát visszafolyositjuk ha ez nem javitható vagy nem cserélhető.
A garancia érvénytelenné válik a termék helytelen használata esetében. A garancia által, a fogyasztó jogairól szóló 1999/44/EC számú Európa-i Irányelv előirásai nincsenek megsértve.

Garancialevél_HU